שר הנדל"ן בר לוי

0524741104

שר הנדלן ייעוץ ושיווק נדל"ן מומחה בדירות בבת ים להשקעה למגורים.