בניה מתקדמת

0505800861

פרוק אסבסט.ומוצרי אסבסט הרכבת קירויים מפנלים מבודדים.פח איסכורית.ועוד מבצעים סקר אסבסט.